The Plays utmanade förbudet mot spelarkader i Sverige

| Svenska Arkader AB | Published April 2012 | text: Gunnar Trossö |


Renodlade spelhallar var förbjudet i Sverige och Svenska Arkader AB ville utmana och utveckla konceptet genom sin första pilotverksamhet 1992 i centrala Stockholm
Uppkomsten till Sveriges nya arkadkedja The Plays

Flipperspel och andra typer av förströelsespel, spel utan vinstchans, kunde anordnas i samband med annan huvudverksamhet. Spelutställare i Sverige kunde söka tillstånd tillsammans med café ägare eller andra näringsidkare för ett till maximalt fem förströelsespel som extra binäring. Förströelsespelen fick endast utgöra en underordnad del av verksamheten. En tobaksaffär kunde exempelvis erhålla tillstånd för två flipperspel eller videospel. Det var mindre vanligt förekommande att tillståndsnämnden tilldelade maximalt antal.


Första piloten för The Plays öppnades 1 maj 1992 och erbjöd imponerande utbud med olika attraktioner!

Grundarna till Svenska Arkader AB hade samtliga erfarenhet som spelutställare med hundratals utställda förströelsespel runt om i landet. Som första spelutställare bildade grundarna bolaget Svenska Arkader i syfte att etablera arkader, renodlade spelhallar, med stort utbud av olika förströelsespel. Första pilotenheten öppnades centralt på Norrlandsgatan 14 i Stockholm city 1992. The Plays öppnade dörrarna till förväntansfulla kunder och inför övriga förvånade spelutställare i en hårt reglerad spelmarknad.

Bolaget erhöll som väntat rekommenderade brev från berörda myndigheter inom kort. Ingenting av bolagets strategi var presenterat inför tillståndsmyndigheten innan arkaden öppnades. Grundarna för Svenska Arkader AB var inställda och rustade för en rättslig prövning. Utan förhandsinformation till myndigheterna besatt bolaget ett övertag i den rättsliga prövningen.

Tillståndsmyndigheten åberopade otillåtet anordnande av förströelsespel utan erforderligt tillstånd.


Bolaget svarade myndigheten helt sonika med att tillstånd inte erfordras för arkadens attraktioner!

Legala förströelseautomater med tillhörande speltillstånd regleras enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel (automatspelslagen). Spelautomater enbart för ren förströelse utan annan vinst än i form av frispel. Spel som flipperspel, bilbanor eller dylika videospel.

Bolagets strategi var att utrusta samtliga spel med biljettdispenser som skrev ut en vinstbiljett till alla spelare efter avslutat spel. Biljetten kunde lösas in mot valfri vara i arkadens reception. Dessa attraktioner baserat på biljettspel med vinster sorterar under ett annat lagrum inom Lotterilagen, och berörs således inte av lagen om förströelsespel. Därmed fanns det inga begränsande direktiv om maximalt antal attraktioner eller krav om förströelsespelstillstånd. Nu var vår strategi givetvis en fråga om tolkning. Det var allt vi eftersträvande. Denna tolkning skulle avgöras genom en rättslig prövning där tillståndsmyndigheten var vår motpart. Oberoende om vi skulle vinna eller inte var tiden till vår fördel. Vi ville dessutom inte vinna för fort. Om vi vann den rättsliga prövningen skulle alla andra spelutställare åberopa detta förfarande och öppna liknande spelarkader. Det enda viktiga var att vi kunde påvisa sannolika möjligheter att vinna till Länsrätten i Stockholms län inför den rättsliga prövningen. I detta fall kunde vi begära interimistiskt bifall för att driva arkaden vidare tills dess dom förkunnas. Bolaget erhöll interimistiskt bifall att driva The Plays vidare i avvaktan på den rättsliga prövningen.

Vår strategi var att skapa detta vakuum i lotterilagens tillämpning och därmed kunna bedriva verksamhet med spelhall som enda aktör utan konkurrens. Våra konkurrenter kunde inte öppna spelhallar med biljettspel på samma grunder och åberopa intermistiskt tillstånd eftersom det endast medgavs Svenska Arkader AB i en vägledande rättslig prövning.


Svenska Arkader AB var ensam om att legalt kunna driva renodlad spelhall med biljettspel i Sverige utan konkurrens!

Vår unika särställning skapade givetvis uppståndelse bland andra spelbolag. Vi hänvisade till den rättsliga prövning och det låsta läget. Under tiden sökte Svenska Arkader AB efter nya attraktiva arkadlokaler i Stockholm inför en positiv utgång av den rättsliga prövningen. Bolagsmännen hade genom sina utställarbolag hundratals spelautomater utställda runt om i Sverige som kunde användas vid en snabb expansion av ytterliggare spelhallar. Med optioner till hyreskontrakt för flera passande arkadlokaler var bolaget redo inför resultatet från den rättsliga prövningen.

Bilden ovan visar info text om Biljettspel. Bolaget eftersträvande ordning och trivsel i lokalerna med rökförbud och 18 års åldersgräns. Vår inställning var att som myndig person har man förstånd, egna pengar och rättigheten att underhålla sig genom spelattraktioner. Vi avsåg att exkludera argumenten mot spelarkader för motparten i en eventuell fortsatt rättslig prövning, genom att uppvisa en positiv vuxen miljö.

Svenska Arkader AB etablerar fler The Plays i Stockholm under 1994.

The Plays andra spelarkad etablerades 1994 på Slöjdgatan i Stockholm city intill Hötorget. Lokalen låg i samma fastighet som SF Bio Filmstaden Sergel. Lokalen var mäktig med två våningar och erbjöd över femtio spelattraktioner. Utveckling gick fort inom arkadspel. The Plays erbjöd ett brett utbud av olika attraktioner, allt från traditionella flipper till dom senaste videospelen och avancerade simulatorer.Den stora lokalen skapade förutsättningar att länka samman flera av dom populära bilspelen som Daytona och Sega Rally för tävlingsspel. Sega var en dominant tillverkare för videospel men tillverkade även flipper. Arkadspel med stora avancerade kabinett var relativt dyra. En Sega Rally twin, för två spelare, kostade närmare 200.000 kronor exklusive moms. Mindre videospel som Leathal Weapon skjutspel, beroende på storlek av monitor, kostade runt 35 - 50.000 kronor. För att jämföra med ett flipper som kostade runt 25 - 35.000 tusen kronor. Hemmamarknaden för videospel hade inte utvecklats lika långt och var inte lika avancerade som arkadspelen. Dagens bilspel för hemmamarknaden 2012 som kan spelas i Playstation eller Xbox med överlägsen grafik och känsla kostar runt 500 kronor. Denna utveckling kom med tiden att påverka och gradvis konkurrera ut dessa väldigt populära spelarkader. Bolagsmännen besöker internationella spelmässor London & Frankfurt 1994


Sammanlänkade bilspel skapade möjligheter för tävlingsspel. Nedan installation visar tre länkade spelenheter för respektive 6 spelare!Bolagets styrka var att kombinera spelarkader med traditionell utställarverksamhet. The Plays erhöll alla dom senaste och mycket kostsamma attraktionerna. Spelen var mycket populära och kunde ofta finansieras redan under första kvartalet, för att därefter omplaceras inom den egna utställarverksamheten runt om i landet ytterliggare några år. Det fanns vissa exceptionellt populära nya videospel som kunde finansiera inköpskostnaden redan under första eller andra veckan. Den populära livslängden hos dessa videospel var å andra sidan oftast betydligt kortare, vanligtvis omplacerade till yttre tjänst efter ett halvår. Dom stora bilspelen kunde nyttjas under flera år med relativt bestående intäkter. En överlägsen konkurrensfördel för The Plays var det stora breda utbudet och att alltid kunna erbjuda kunderna något nytt inom spel.
The Plays var först med många arkadspel genom egen import direkt från dom internationella tillverkarna.

Bolaget köpte stora volymer och fick goda realtioner med bland annat den multiinternationella speltillverkaren SEGA. Bolaget besökte regelbundet internationella mässor för att hitta unika och innovativa attraktioner med ambition om att ligga i framkant inom spelutvecklingen. En helt ny innovation inom spelvärlden 1993 var Virtual Reality spel med fullt upplevande 3D. Spelaren befinner sig själv mitt inne i en fiktiv 3D värld och interagerar genom sensorer på kroppen. Sensorer registrerar alla spelarens rörelser och återskapar en digital 3D kopia av spelaren inne i spelet.

Spelaren ser den virtuella världen genom monitorer i hjälmen. Spelaren upplever sig själv inne i spelet och ser sina virtuella fötter om denne tittar neråt, andra spelare bakom ryggen om han vänder sig o.s.v.

Flera enheter kunde länkas samman i detta avancerade VR system och upp till fyra olika spelare kunde mötas i samma virtuella värld. 1993 var detta en stor sensation! The Plays fick inordna system med nummerlappar för att undvika långa köer. Kunderna spelade på andra spel i väntan på sin tur. The Plays var först och ensam i Sverige med denna unika simulator. Trots enorm popularitet var det en av The Plays sämre investeringar jämfört med andra effektiva billigare videospel. Systemet var väldigt dyrt, en halv miljon kronor per enhet. Trots den högre intäkten 30 kronor per spel var det inte samma intensiva money maker per investerad krona. Speltiden var relativ lång och krävde omfattande service med kontinuerlig backup från den engelske tillverkaren. Svenska Arkader besöker W Industreis 1992


The Plays öppnar dörrarna till ytterliggare en spelarkad 1995 på Kungsgatan i Stockholm.

Svenska Arkader AB var fortfarande ensam om att etablera renodlade spelarkader i Sverige.

Spelarkaden på Kungsgatan var placerad mitt emot Mc Donalds och biografen Rigoletto. För skapa god samverkan med stilrådet Kungsgatans företagare, utformade vi enheten smakfullt i modern high tech design med spelvärldens senaste simulatorer. Stilrådet hade även ambitioner att återskapa Kungsgatans forntida roll som Stockholms främsta nöjesgata.
Svenska Arkader AB utformade och erbjöd nöjespasset Helkväll Kungsgatan inkluderande, måltid Mc Donalds, Biobesök och spelnöje The Plays!

Fortsatta etableringar i Sverige utvecklades genom franchisetagare för The Plays lyckade koncept.